Garantie voorwaarden Hanna Instruments

Hanna Instruments garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor nieuwe producten voor een periode van 12 maanden na levering, voor elektrodes 6 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan de Leverancier te worden toegezonden. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van de Leverancier (serviceafdeling) en wel tijdens de normale werkuren. Wanneer de werkzaamheden elders verricht dienen te worden, is de Leverancier gerechtigd reis- en verblijfkosten in rekening te brengen zelfs wanneer de garantieaanspraken worden toegekend. Alle garantieaanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming. Deze garantiebepalingen gelden niet voor verbruiksartikelen. Niet-nakomen door de wederpartij van een van diens verplichtingen ontheft de Leverancier van zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Bekijk hier de garantie voorwaarden van Hanna Instruments.   Je kan ons hier als dealer terug vinden.

Garantie voorwaarden Hayward

Hayward garantie voorwaarden zijn standaard beperkt tot 2 jaar tenzij een officiële dealer het serie nr registreert op de website van Hayward.  Na registratie door de dealer bekomt u een extra garantie van 1 of 2 jaar of meer afhankelijk van het artikel.  Alléén een officieel erkend Totally Hayward dealer kan dit doen !  Als je bij de dealers van Hayward gaat kijken zal je ook zien dat er GEEN dealers in Nederland geregistreerd zijn.  Veel online sites zitten in Nederland en hebben een "xxx.BE" link !  Let dus op met de garantie voorwaarden.
Bekijk hier de garantie voorwaarden van Hayward.  Je kan ons hier als dealer terug vinden.

Garantie voorwaarden Pentair

Pentair garantie voorwaarden zijn standaard beperkt tot 90 dagen (m.u.v. pompen) tenzij een officiële dealer het serie nr registreert op de website van Pentair.  Na registratie bekomt u een garantie van 2 jaar of meer afhankelijk van het artikel.  Alléén een officieel erkend dealer kan dit doen !  Als je bij de dealers van Pentair gaat kijken zal je ook zien dat er GEEN dealers in Nederland geregistreerd zijn.  Veel online sites zitten in Nederland en hebben een "xxx.BE" link !  Let dus op met de garantie voorwaarden.
Bekijk hier de garantie voorwaarden van Pentair.  Je kan ons hier als dealer terug vinden.

Overzicht garantie voorwaarden fabrikanten

Omdat garantie op je aangekocht product van groot belang is ,willen wij graag voor u duidelijk maken aan de hand van deze pagina dat u best niet online koopt bij de goedkoopste aanbieder, noch winkel, noch installateur.  Afgezien van de eventuele kennis van het product zijn de meeste aanbieders niet geregistreerd als officiële dealer van het aangeboden merk.

Ga daarom niet met om het even wie in zee, want goedkoop kan duurkoop worden.

Pool Services is officieel dealer van Hayward, Pentair, Zodiac , Aquadeck, Aquatop, Hanna Instruments, Microdos-Verder en nog zoveel andere top merken.

Niet alle fabrikanten vermelden hun dealers online, we kunnen dan ook niet de linken vermelden op deze pagina.  Verder op deze pagina kan je wel uittreksels of linken terug vinden naar de garantie voorwaarden van de diverse fabrikanten.

Contacteer ons

Kens Services BV
Honsdonkstraat 25A
3120 Tremelo

Tel. +32 (0)16/60.93.00
Gsm +32 (0)475/620.520

BTW BE 0727.544.441
Volg ons

Zodiac garantie voorwaarden zijn standaard 0 jaar tenzij de aankoop bij een officiële installateur / dealer werd gedaan. Afhankelijk van het artikel geniet u van een garantie van 1 tot 3 jaar of meer afhankelijk van het artikel.  Als je bij de dealers van Zodiac gaat kijken zal je ook zien dat er GEEN dealers in Nederland geregistreerd zijn.  Veel online sites zitten in Nederland en hebben een "xxx.BE" link !  Let dus op met de garantie voorwaarden.
Bekijk hier de garantie voorwaarden van Zodiac.  Je kan ons hier als dealer terug vinden.

Garantie voorwaarden Zodiac

Garantie voorwaarden Aquadeck

Aquadeck levert alleen aan erkende dealers / partners.  Pool Services is al jaren een aquadeck partner.  Bij Aquadeck gelden de garantie voorwaarden ook enkel en indien de lamellen of installatie door een erkende dealer geplaatst worden.  De algemene garantie voorwaarden verschillen van het artikel.
Bekijk hier de garantie voorwaarden van Aquadeck.  Geen vermelding meer van dealership online.

Garantie voorwaarden Aquatop

Aquatop levert alleen aan erkende dealers.  Pool Services is al jaren een aquatop dealer.  Bij Aquatop gelden de garantie voorwaarden ook enkel en indien de lamellen of installatie door een erkende dealer geplaatst worden.  De algemene garantie voorwaarden verschillen van het artikel.
Bekijk hier de garantie voorwaarden van Aquatop. Geen vermelding van dealership.

Garantie voorwaarden Gardipool houten zwembaden

Gardipool is niet verantwoordelijk voor de stabiliteit bij plaatsing in de grond.

Bekijk hier de garantie voorwaarden van Tack NV - Gardipool